Surat DLH
dlh@surakarta.go.id
Lokasi DLH
Jl. Menteri Supeno No. 10 Manahan Surakarta
Kontak DLH
(0271) 714898
Jam Kerja
Senin-Kamis 07.15-16.00, Jumat 07.00-11.30